viiva_oranssi3.jpg

Pyydä meiltä tarjousta: tilaukset@askelmerkki.fi
Kysy lisää palveluistamme: Kimmo Säikkä, puh. 050 428 9003, kimmo.saikka@askelmerkki.fi

uusiotsikko7.jpg

etukuva_0315.jpg

etsimme uusia

perheohjaajia Keski-Suomeen ja Kanta-Hämeeseen

Tavoittelemallamme ohjaajalla on jo näyttöä tuloksellisesta lastensuojelutyöstä, lisäksi arvostamme täydentävää koulutusta. Perheohjaaja toimii asiakasperheissämme vaihtelevissa rooleissa, tehtävänään tukea ja auttaa perheitä löytämään omat voimavaransa ja selviytymiskeinonsa tilanteessaan. Työssäsi sinulla on tukenasi koko työyhteisön monipuolinen ja -ammatillinen osaaminen.

luelisaa3.jpg

Tarjoamme koulutuksen kuntien lastensuojelutyötä tekeville:

Uusi sosiaalihuoltolaki lastensuojelun näkökulmasta

Aika: 14.9. klo 9:00 - 15:00.
Paikka:
Jyväskylän Paviljonki

Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus tulee voimaan 1.4.2015. Tällä uudistuksella on kaiken muun ohella tarkoitus myös tiivistää viranomaisten välistä yhteistyötä, joten se koskee paitsi sosiaalihuollon parissa työskenteleviä mutta myös sosiaalihuollon yhteistyötahoja. Uudistuksella on keskeisiä vaikutuksia myös lastensuojeluun ja tässä yhteydessä muutetaan monelta osin myös lastensuojelulakia.

Kouluttajana toimii lakimies Kati Saastamoinen


” Rohkea asioiden esille ottaminen, intuitio ja asiakkaan kohtaaminen ihmisenä”

toimeksiantajan palautetta Askelmerkin työstä

etukuva_0315_2.jpg

Jälkihuoltotyöskentely ja nuorille aikuisille suunnatut palvelut

Askelmerkin jälkihuoltotyöskentely on palvelukokonaisuus, joka on suunnattu 17-21 vuotiaille itsenäisen elämän aloittamiseen tukea tarvitseville nuorille. Lähtökohtana työskentelylle on toimiva vuorovaikutus ja työntekijän aito läsnäolo, joka mahdollistaa luottamuksellisen suhteen syntymisen.

Askelmerkin nuorille aikuisille suunnatut palvelut ovat kokonaisuus, joka on sopii 17-29 vuotiaille erityistä tukea itsenäiseen elämään tarvitseville nuorille aikuisille. Palvelukokonaisuus voidaan toteuttaa myös nuorten aikuisten perheissä tai maahanmuuttajanuorten kanssa osana kotoutumisprosessia. Palvelu voidaan toteuttaa esimerkiksi aikuissosiaalityön, ehkäisevän lastensuojelun, vammaispalveluiden tai sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna.

Jälkihuoltotyöskentelystä ja nuorille aikuisille suunnatuista palveluista voi muokata kokonaisuuden, jossa keskitytään tapauskohtaisesti haastaviin aihepiireihin.

luelisaa3.jpg

oranssi_vali2.jpg

Toiminnallista ammatillista tukihenkilötyötä

Toiminnan avulla arjen asioiden opettelu helpottuu ja itseluottamus kasvaa. Toiminnalla on keskeinen myös osuus luottavan ja avoimen suhteen rakentumisessa tuettavan ja tukihenkilön välille.

Ammatillisessa tukihenkilötyössä kullekin asiakkaalle sopivaa toimintaa rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa tukisuhteen alusta lähtien. Toiminnallisuutta toteutetaan tukisuhteen puitteissa sekä erillisinä työpajoina, kerhoina ja leireinä yhdessä usealle asiakkaalle.

luelisaa3.jpg
oranssi_vali2.jpg

 
 

oranssi_vali2.jpg

Askelmerkki Instagramissa -toiminnallista tukihenkilötyötä

Instagram
Katso kuvat Instagramista

oranssi_vali2.jpg

"Askelmerkki on ollut tärkeä yhteistyökumppani, joka on mahdollistanut työn tavoitteiden saavuttamisen ja avannut laajempia näkökulmia asiakasperheen tilanteen ymmärtämiseen ja tukemiseen. Luotettava yhteistyökumppani."

- Tilaajan vastaus Askelmerkin yhteistyössä Turun AMK:n kanssa tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn