viiva_oranssi3.jpg

Pyydä meiltä tarjousta: tilaukset@askelmerkki.fi
Kysy lisää palveluistamme: Kimmo Säikkä, puh. 050 428 9003, kimmo.saikka@askelmerkki.fi

uusiotsikko7.jpg

etukuva_orava.jpg

Askelmerkki laajentaa toimintaa Ouluun

Haemme nyt Ouluun

PERHEOHJAAJAA

Tavoittelemallamme ohjaajalla on jo näyttöä tuloksellisesta lastensuojelutyöstä, lisäksi arvostamme monipuolista täydentävää koulutusta. Perheohjaaja toimii asiakasperheissämme vaihtelevissa rooleissa, tehtävänään tukea ja auttaa perheitä löytämään omat voimavaransa ja selviytymiskeinonsa tilanteessaan. Työssäsi sinulla on tukenasi koko työyhteisön monipuolinen ja -ammatillinen osaaminen.

luelisaa3.jpg

” Rohkea asioiden esille ottaminen, intuitio ja asiakkaan kohtaaminen ihmisenä”

toimeksiantajan palautetta Askelmerkin työstä

leiri1.jpg

Leirillä rohkaistuu kokeilemaan uutta

Askelmerkki ja Pelastakaa Lapset ry järjesti 4.6. - 6.6. yhdessä kesäleirin lapsille. Leirillä riitti yhteistä tekemistä kädentaitojen, kalastuksen, pelien ja kokkailun parissa. Seuraavan kesän leirit ovat jo suunnitteilla. Jatkossa myös Askelmerkin tukihenkilötyöhön sisältyy enemmän ryhmämuotoista toimintaa.

luelisaa3.jpg
oranssi_vali2.jpg

Kirjailija Roope Lipasti Askelmerkin blogistina!

Vuoden 2014 alusta lähtien Roope Lipasti pitää blogia Askelmerkin sivuilla.
Tutustu blogiin

oranssi_vali2.jpg

Artikkeli lastensuojelun avohuollosta ja Askelmerkistä

Turun Sanomat julkaisi artikkelin lastensuojelun avohuollon tarpeesta ja Askelmerkin työstä sijoitusten ehkäisemiseksi.

Lue artikkeli: Jotta huostaanottoon ei jouduttaisi
Lue artikkeli: Avohuollossa pulaa ajasta ja tekijöistä

oranssi_vali2.jpg

etukuva_jalkihuolto.jpg

Jälkihuoltotyöskentely ja nuorille aikuisille suunnatut palvelut

Askelmerkin jälkihuoltotyöskentely on palvelukokonaisuus, joka on suunnattu 17-21 vuotiaille itsenäisen elämän aloittamiseen tukea tarvitseville nuorille. Lähtökohtana työskentelylle on toimiva vuorovaikutus ja työntekijän aito läsnäolo, joka mahdollistaa luottamuksellisen suhteen syntymisen.

Askelmerkin nuorille aikuisille suunnatut palvelut ovat kokonaisuus, joka on sopii 17-29 vuotiaille erityistä tukea itsenäiseen elämään tarvitseville nuorille aikuisille. Palvelukokonaisuus voidaan toteuttaa myös nuorten aikuisten perheissä tai maahanmuuttajanuorten kanssa osana kotoutumisprosessia. Palvelu voidaan toteuttaa esimerkiksi aikuissosiaalityön, ehkäisevän lastensuojelun, vammaispalveluiden tai sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna.

Jälkihuoltotyöskentelystä ja nuorille aikuisille suunnatuista palveluista voi muokata kokonaisuuden, jossa keskitytään tapauskohtaisesti haastaviin aihepiireihin.

luelisaa3.jpg

oranssi_vali2.jpg

askeleet_netti.jpg

Uusi palvelumme: Askeleet lapsen luo

Lapsen ja vanhemman suhdetta kannatteleva työskentely huostaanottotilanteissa

Huostaanottotilanteessa vanhemmat jäävät usein yksin. Yhteyden säilyminen vanhempiin sijaishuollon aikana parantaa lapsen mahdollisuuksia palata kotiin. Vanhempien on helpompi purkaa huostaanottotilanteen aiheuttamaa kriisiä ulkopuolisen toimijan kanssa, jolloin myös kokemus kuulluksi tulemisesta vahvistuu ja yhteistyö sosiaalitoimen, sijaishuoltopaikan ja sijaishuoltoperheen välillä voi helpottua. Vanhemman ja lapsen suhdetta kannattelevan työskentelyn avulla myös lapsi pystyy paremmin käsittelemään oman sijoituksen syitä.

luelisaa3.jpg
oranssi_vali2.jpg

etukuva_jaakiekko.jpg

Toiminnallista ammatillista tukihenkilötyötä

Toiminnan avulla arjen asioiden opettelu helpottuu ja itseluottamus kasvaa. Toiminnalla on keskeinen myös osuus luottavan ja avoimen suhteen rakentumisessa tuettavan ja tukihenkilön välille.

Ammatillisessa tukihenkilötyössä kullekin asiakkaalle sopivaa toimintaa rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa tukisuhteen alusta lähtien. Toiminnallisuutta toteutetaan tukisuhteen puitteissa sekä erillisinä työpajoina, kerhoina ja leireinä yhdessä usealle asiakkaalle.

luelisaa3.jpg
oranssi_vali2.jpg

etukuva_kuntoutus.jpg

Intensiivinen avoperhekuntoutus

Askelmerkin Intensiivinen avoperhekuntoutus on moniammatillinen yhteistyön muoto, jossa on mukana aina vähintään sosiaali- ja psykiatrisen alan työntekijät. Prosessia johtaa sosiaalialan työntekijä. Työtapa on tavoitteellinen ja eteenpäin vievä; johtavana ajatuksena on muutoksen aikaansaaminen.

luelisaa3.jpg
oranssi_vali2.jpg

 
 

oranssi_vali2.jpg

Askelmerkki Instagramissa -toiminnallista tukihenkilötyötä

Instagram
Katso kuvat Instagramista

oranssi_vali2.jpg

"Askelmerkki on ollut tärkeä yhteistyökumppani, joka on mahdollistanut työn tavoitteiden saavuttamisen ja avannut laajempia näkökulmia asiakasperheen tilanteen ymmärtämiseen ja tukemiseen. Luotettava yhteistyökumppani."

- Tilaajan vastaus Askelmerkin yhteistyössä Turun AMK:n kanssa tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn