viiva_oranssi3.jpg

Kysy lisää palveluistamme tai pyydä tarjousta:
puh. 010 235 7788, tilaukset@askelmerkki.fi

uusiotsikko7.jpg

etukuva_0315.jpg

Etsimme kasvavaan joukkoomme Ylöjärven toimipisteeseen Pirkanmaan alueelle, Jyväskylän toimipisteeseen Keski-Suomen alueelle sekä Oulun toimipisteeseen Pohjois-Pohjanmaan alueelle:

Perheohjaajia ja ammatillisia tukihenkilöitä. 

Pirkanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle haemme vakituisia sekä tuntityöntekijöitä, Keski-Suomeen tuntityöntekijöitä.

Sinulla on sosiaalialan koulutus (Sosinomi AMK / Sosiaalikasvattaja) sekä mahdollisesti soveltuvaa täydennyskoulutusta. Sinulla on jo kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Olet joustava tiimityöskentelijä, et pelkää haasteita ja uuden oppiminen on sinulle luontevaa. Otat mielelläsi vastuuta ja kykenet huolehtimaan työstäsi myös itsenäisesti.

luelisaa3.jpg

Uusi toimitusjohtaja ja Pohjois-Pohjanmaan toiminnanjohtaja aloittivat työnsä

Askelmerkin uutena toimitusjohtajana aloitti 1.11. Marjaana Kuisti. Marjaana Kuisti toimii Arjessa Yhtiöiden hyvinvointipalveluiden hallintojohtajana.

Askelmerkin Oulun toimiston toiminnanjohtajana aloitti 1.11. työnsä sosiaalityöntekijä Liisa-Mari Pikkarainen.

Toivotamme molemmat lämpimästi tervetulleiksi!

Askelmerkki on osa Arjessa-yhtiöitä, joka tarjoaa perheiden ja yksilöiden hyvinvointipalveluja yli 500 sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisen voimin.

Koulutuksia uudesta sosiaalihuoltolaista ja lastensuojelulain muutoksesta

Olemme järjestäneet syksyn aikana koulutuksen Turussa ja Jyväskylässä uudesta sosiaalihuoltolaista ja lastensuojelulain muutoksesta viranomaisten välisen yhteistyön näkökulmasta. Kouluttajana on toiminut lakimies Kati Saastamoinen. Koulutukset ovat olleet suosittuja ja saaneet erinomaista palautetta kuntien sosiaalityöntekijöiltä kouluttajan asiantuntevuudesta sekä sisällön hyödynnettävyydestä omassa työssään.

Järjestämme nyt uuden koulutuksen 30.11.2015 Ylöjärvellä:
Muutokset lapsen kiireelliseen sijoitukseen 1.1.2016 ja viranomaisten välinen yhteistyö


Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.4.2015. Tässä uudistuksessa korostetaan ja painotetaan ennen kaikkea viranomaisten välistä yhteistyötä ja omalta osaltaan se muokkaa myös kuntien rakenteita ja toimintakäytäntöjä. Tällä uudistuksella on keskeisiä vaikutuksia myös lapsen suojeluun ja lastensuojeluun mikä tarkoittaa muutoksia myös lastensuojelulakiin.

Lastensuojelulakia ja ennen kaikkea kiireellisen sijoituksen säännöksiä muutettiin sosiaalihuoltolain uudistuksen yhteydessä ja nämä säännökset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta.

Koulutusaamupäivän tarkoituksena on kuvata lapsen suojeluun liittyvää viranomaisten välistä yhteistyötä. Tarkoituksena on myös selvittää kiireellisen sijoituksen edellytyksiä ja avohuollon sijoituksen suhdetta lapsen sijaishuoltoon.

 luelisaa3.jpg

Uusi esitteemme on ilmestynyt, lataa omasi!

esite_uusi.jpg

” Rohkea asioiden esille ottaminen, intuitio ja asiakkaan kohtaaminen ihmisenä”

toimeksiantajan palautetta Askelmerkin työstä

e1.jpg

Avohuollon ja sosiaalihuollon palveluita

Palvelumme soveltuvat sekä lastensuojelun avohuollon palveluiksia että uuden sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Tuotamme avohuollon lisäksi palveluina mm. perhetyötä ja tukihenkilötyötä ilman lastensuojelun asiakkuutta oleville perheille, lapsille, nuorille ja aikuisille.

Laaja kokemuksemme lastensuojelun avopalveluista tuottaa tuloksia sosiaalihuoltolain mukaisissa enneltaehkäisevissä palveluissa henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon kautta.

Sosiaalinen kuntoutus
Tuotamme kotiin vietävää asumisen tukipalvelua mielenterveys-, päihde-, vammaispalveluiden ja aikuissosiaalityön asiakkaille.

Koulunkäynnin tuki
Koulunkäynnin tuki voidaan toteuttaa jokaisen tuen tarpeessa olevan yksilölliseen tarpeeseen mukautuen. Tuen intensiivisyys ja tavoitteet määritellään yhdessä tilaajan kanssa. Palvelun tilaajina toimivat usein sosiaalitoimi yhdessä koulun kanssa. Tukeen voi kuulua mm. opetusta, kouluun lähtemisen ja koulussa jaksamisen motivointia ja huolehtimista, tukea läksyjen teossa sekä tukea kotona ja arjessa henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Olemme saavuttaneet koulunkäynnin tuen avulla erittäin hyviä tuloksia. Tuen ansiosta koulunkäynti on alkanut taas sujumaan, on päästy luokalta ja saatu paikka toisen asteen opintoihin. Vaikutus on ulottunut myös muuhun arjen hyvinvointiin.

Tukea kannattaa hakea ajoissa.

Kysy lisää palveluistamme tai pyydä tarjousta:
puh. 010 235 7788, tilaukset@askelmerkki.fi


Palvelut perheille - kohti parempaa arkea

Milloin ja mihin?

  • Kun perheen arjen hallinnassa on vaikeuksia, perheen hyvinvoinnista on huoli, perhettä kohtaa kriisi tai tarvitaan perheen tilanteen  arviointia.
  • Kun lapsi tai nuori tarvitsee aikuisen tukea ja ohjausta myös kodin ulkopuolella.
  • Sosiaalihuoltolain mukaiseksi ennaltaehkäiseväksi palveluksi.
  • Lastensuojelulain mukaiseksi palveluksi.
  • Sijoituksen ehkäisemisessä / päättyessä.
  • Pitkäaikaiseksi tai tilapäiseksi avuksi.

Palvelut perheille koostuvat monimuotoisesta perheen kotona ja arkiympäristössä toteutettavasta työstä. Palvelumme on aina tavoitteellista, perheen hyvinvoinnin kohentumiseen tähtäävää määräaikaista työskentelyä ja siihen kuuluu aina kattava ja ajantasainen dokumentointi säännöllisine raportteineen sekä yhteenvetoineen.

Palvelun elementit, tiiviys ja kesto valitaan yhdessä tilaajan kanssa perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

luelisaa3.jpg

oranssi_vali2.jpg

 
 

oranssi_vali2.jpg

Askelmerkki Instagramissa -toiminnallista tukihenkilötyötä

Instagram
Katso kuvat Instagramista

oranssi_vali2.jpg

"Askelmerkki on ollut tärkeä yhteistyökumppani, joka on mahdollistanut työn tavoitteiden saavuttamisen ja avannut laajempia näkökulmia asiakasperheen tilanteen ymmärtämiseen ja tukemiseen. Luotettava yhteistyökumppani."

- Tilaajan vastaus Askelmerkin yhteistyössä Turun AMK:n kanssa tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn