viiva_oranssi3.jpg

Kysy lisää palveluistamme tai pyydä tarjousta:
puh. 010 235 7788, tilaukset@askelmerkki.fi

uusiotsikko7.jpg

etukuva_0315.jpg

Uusi esitteemme on ilmestynyt, lataa omasi!

esite_uusi.jpg

Tarjoamme koulutuksen kuntien lastensuojelutyötä tekeville:

Uusi sosiaalihuoltolaki lastensuojelun näkökulmasta

Aika: 14.9. klo 9:00 - 15:00.
Paikka:
Jyväskylän Paviljonki

Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus tulee voimaan 1.4.2015. Tällä uudistuksella on kaiken muun ohella tarkoitus myös tiivistää viranomaisten välistä yhteistyötä, joten se koskee paitsi sosiaalihuollon parissa työskenteleviä mutta myös sosiaalihuollon yhteistyötahoja. Uudistuksella on keskeisiä vaikutuksia myös lastensuojeluun ja tässä yhteydessä muutetaan monelta osin myös lastensuojelulakia.

Kouluttajana toimii lakimies Kati Saastamoinen


” Rohkea asioiden esille ottaminen, intuitio ja asiakkaan kohtaaminen ihmisenä”

toimeksiantajan palautetta Askelmerkin työstä

e1.jpg

Palvelut perheille - kohti parempaa arkea

Milloin ja mihin?

  • Kun perheen arjen hallinnassa on vaikeuksia, perheen hyvinvoinnista on huoli, perhettä kohtaa kriisi tai tarvitaan perheen tilanteen  arviointia.
  • Kun lapsi tai nuori tarvitsee aikuisen tukea ja ohjausta myös kodin ulkopuolella.
  • Sosiaalihuoltolain mukaiseksi ennaltaehkäiseväksi palveluksi.
  • Lastensuojelulain mukaiseksi palveluksi.
  • Sijoituksen ehkäisemisessä / päättyessä.
  • Pitkäaikaiseksi tai tilapäiseksi avuksi.

Palvelut perheille koostuvat monimuotoisesta perheen kotona ja arkiympäristössä toteutettavasta työstä. Palvelumme on aina tavoitteellista, perheen hyvinvoinnin kohentumiseen tähtäävää määräaikaista työskentelyä ja siihen kuuluu aina kattava ja ajantasainen dokumentointi säännöllisine raportteineen sekä yhteenvetoineen.

Palvelun elementit, tiiviys ja kesto valitaan yhdessä tilaajan kanssa perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

luelisaa3.jpg

oranssi_vali2.jpg

Toiminnallista ammatillista tukihenkilötyötä

Toiminnan avulla arjen asioiden opettelu helpottuu ja itseluottamus kasvaa. Toiminnalla on keskeinen myös osuus luottavan ja avoimen suhteen rakentumisessa tuettavan ja tukihenkilön välille.

Ammatillisessa tukihenkilötyössä kullekin asiakkaalle sopivaa toimintaa rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa tukisuhteen alusta lähtien. Toiminnallisuutta toteutetaan tukisuhteen puitteissa sekä erillisinä työpajoina, kerhoina ja leireinä yhdessä usealle asiakkaalle.

luelisaa3.jpg
oranssi_vali2.jpg

 
 

oranssi_vali2.jpg

Askelmerkki Instagramissa -toiminnallista tukihenkilötyötä

Instagram
Katso kuvat Instagramista

oranssi_vali2.jpg

"Askelmerkki on ollut tärkeä yhteistyökumppani, joka on mahdollistanut työn tavoitteiden saavuttamisen ja avannut laajempia näkökulmia asiakasperheen tilanteen ymmärtämiseen ja tukemiseen. Luotettava yhteistyökumppani."

- Tilaajan vastaus Askelmerkin yhteistyössä Turun AMK:n kanssa tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn